تبلیغات

تبــــــــــلیغات !

 

 بنر یکماهه در اندازه ۶۰×۴۶۸ ، مبلغ ۴۰ هزار تومان

 بنر دوماهه در اندازه ۶۰×۴۶۸ ، مبلغ ۶۰ هزار تومان

 بنر سه ماهه در اندازه ۶۰×۴۶۸ ، مبلغ ۸۰ هزار تومان

 

 بنر یکماهه در اندازه ۲۴۰×۱۲۰ ، مبلغ ۲۵ هزار تومان

 بنر دوماهه در اندازه ۲۴۰×۱۲۰ ، مبلغ ۴۵ هزار تومان

 بنر سه ماهه در اندازه ۲۴۰×۱۲۰ ، مبلغ ۶۰ هزار تومان

 

  تبلیغ متنی بصورت follow ، ماهیانه ۴۰ هزار تومان

  تبلیغات پست ثابت در تمامی صفحات ماهانه ۷۰ هزار تومان

 

برای کسب اطلاع بیشتر و یا تبلیغات درخواستی خود می‌توانید با ما تماس بگیرید.

دریافت تبلیغات چند ماهه شامل تخفیف هم می شود!

۰۹۳۵۱۵۵۲۵۴۰ یا تماس در تلگرام ( کلیک کنید)