دانلود SeriesGuide Premium 53.0 نرم افزار مشاهده شبکه های خارجی در اندروید

دانلود SeriesGuide Premium 53.0 نرم افزار مشاهده شبکه های خارجی در اندروید

SeriesGuide مشاهده شبکه های جهانی برای اندروید

SeriesGuide نرم افزار کاربردی است که به شما یک تلویزیون همراه و کامل را هدیه میدهد. با این برنامه می توانید نمایش ها و فیلم ها را برای تماشا پیدا کنید ، قسمت ها و فیلم های تماشا شده خود را پیگیری کنید ، درباره قسمت های آینده اعلان هایی دریافت کنید و از آن نسخه پشتیبان تهیه کنید و در دستگاه ها همگام سازی کنید. نمایش هایی را با قسمت های جدید پیدا کنید ، که محبوب هستند یا به مواردی که می بینید شبیه است. فیلمهایی را که هم اکنون در سینما ها منتشر شده اند ، به صورت دیجیتالی یا بر روی گوشی اندروید خود ببینید. همچنین پشتیبان گیری و همگام سازی برای تهیه نسخه پشتیبان از  نمایش ها ، لیست ها و فیلم های خود باید به SeriesGuide Cloud وارد شوید.

دانلود نرم افزار SeriesGuide مشاهده شبکه های خارجی در اندروید

دانلود / توضیحات بیشتر