دانلود MapFactor GPS Navigation Maps 6.0.91 - مپ فکتور مسیریاب آفلاین اندروید

دانلود MapFactor GPS Navigation Maps 6.0.91 – مپ فکتور مسیریاب آفلاین اندروید

MapFactor مپ فکتور برترین مسیریاب آفلاین و رایگان اندروید

پشتیبانی از نقشه تمام شهر های بزرگ و کوچک ایران

MapFactor Navigator یک برنامه ناوبری GPS رایگان با نقشه های آفلاین از OpenStreetMaps (شامل بروزرسانی ماهانه رایگان نقشه ها) است. در بیش از ۲۰۰ کشور جهان بدون اتصال به اینترنت حرکت کنید. ناوبری نوبتی به نوبه خود به صورت بصری به زبانهای مختلف ، محدودیت سرعت ، هشدارهای دوربین و بسیاری از ویژگیهای مفید دیگر این برنامه در ادامه با شماست. مپ فکتور بهترین برنامه دارای ناوبری آفلاین رایگان در Google Play با بیش از ۳۰ میلون + نصب میباشد .

دانلود MapFactor GPS Navigation Maps - مپ فکتور مسیریاب آفلاین اندروید

دانلود / توضیحات بیشتر